Гурток фізики

 У нас є таланти, і це – константа!

Керівник —  Панченко Віра Василівнаспеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Мета і завдання:

  • поглиблення теоретичних і практичних знань, формування вмінь висувати гіпотези, будувати логічні висновки, користуватися індукцією, дедукцією, методом аналогій і ідеалізацією;
  • розширення світогляду студентів;
  • розвиток особистості, відповідальної за осмислення законів фізики;
  • розвиток стійких інтелектуальних здібностей, вміння працювати в сучасному інформаційному просторі;
  • формування вмінь оцінювати достовірність природничо-наукової інформації.

Очікувані результати:

  • Формування експериментальних навичок (проектування експерименту, осмислення результатів, вдосконалення плану експериментальної діяльності). Формулювання висновків.
  • Підвищення рівня самооцінки студентами власних знань з предмета.
  • Підвищення теоретичних знань і пізнавального рівня з фізики.

Засідання гуртка – друга середа кожного місяця,  14:00 – 14:50

Комментарии запрещены.