Клуб «Майстерня креативних ідей»

Новаторство та креативність

У сучасних умовах система професійної освіти покликана підготувати компетентного висококваліфікованого робітника. При цьому вимоги до професії перетворюються на свого роду «пакети компетенцій», а компетентність не зводиться до набору компетенцій, вона не є сумою знань, умінь і навичок, оскільки включає в себе ще й мотиваційну, соціальну і поведінкову складові. Тому актуальним для сучасної освіти стає пошук форм, методів і засобів формування у студентів системи універсальних знань, умінь і досвіду самостійної діяльності.

В основу клубу закладена ідея того, що кожна людина має свою індивідуальність, котру вона реалізує в процесі свого життя.

Девіз клубу:

«Зібратися разом – початок.

Залишитися разом – прогрес.

Працювати разом – успіх!»

Цілі клубу

Формування професійної компетентності:

 1. Навчальні: вчити способи пошуку мети своєї діяльності, її усвідомлення та оформлення через роботу над проектами та підготовку до конкурсів.
 2. Розвиваючі: підвищувати інтерес до професії через участь у заходах різних форм і розвивати мислення через здійснення аналізу, порівняння, узагальнення, доведення; розвивати уяву через виконання завдань.
 3. Виховні: виховувати активність, самостійність, відповідальність, працьовитість через роботу в клубі, формувати систему моральних міжособистісних відносин, культуру спілкування, уміння роботи в групах.
Засідання клубу «Майстерня креативних ідей»

Завдання клубу

 1. Забезпечити можливість творчої самореалізації особистості в різних видах діяльності.
 2. Формувати підґрунтя компетентності у студентів: соціальну, інформаційну і комунікативну.
 3. Розвивати групові та індивідуальні форми позааудиторної діяльності.
 4. Сприяти формуванню активної життєвої позиції, небайдужості до оточуючих.
 5. Розширювати  світогляд молоді.
 6. Готувати до свідомого вибору подальшого місця роботи.
 7. Оволодівати вміннями працювати з різними джерелами інформації.

Форми роботи клубу:

 1. Клуб проводить заняття згідно з планом роботи.
 2. Форми проведення визначаються у відповідності до завдань:
 • зустрічі з цікавими людьми;
Зустріч з директором туристичної компанії «Златогорія-тур» Спиридовичем Ю.О. Зустріч з представниками Туреччини в  туристичній фірмі «Анекс Тур»
 • тренінги (дискусії, дебати);
Тренінг «Правила перевезення пасажирів» Проведення тренінгу у  Міжнародному аеропорті «Харків»
 • «круглі столи»;
Засідання круглого столу студентів спеціальності «Туризм»

 • екскурсії.
Екскурсія «Харків – моє рідне місто»

3. Клуб здійснює поїздки в різні міста України;

Екскурсія до міста Одеси

4. Члени клубу беруть участь у міжвузівських круглих столах міста Харкова.

Студенти спеціальності «Туризм» беруть участь у засіданні круглого столу

Графік засідань клубу:
перший вівторок кожного місяця, з 14-50 (ауд. 41)

Сохранить

Комментарии запрещены.