Публічна інформація

Статут коледжу
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Ліцензія

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (Ідентифікаційний код 01788125)
Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності  (початок дії 2020/2021 навчальний рік)

Cертифікати про акредитацію

07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування (Серія КП №21008873)
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Серія НІ №2189014)
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Серія КП №21008874)
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа (Серія НІ №2189017)
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології (Серія КП №21002115)
24 Сфера обслуговування 242 Туризм (Серія КП №21002116)

Зразок документу про освіту (диплом молодшого спеціаліста)

Сторона 1
Сторона 2

Положення

Правила внутрішнього трудового розпорядку
Положення про педагогічну раду
Положення про адміністративну раду
Положення про кадрову службу
Положення про бібліотеку
Положення про денне відділення
Положення про екзаменаційну комісію
Положення про внутрішній моніторинг якості підготовки фахівця
Положення про волонтерську діяльність у ХКТЕК
Положення про відпрацювання пропущених занять студентами ХКТЕК
Положення про індивідуальний графік навчання студентів ХКТЕК

Положення про конкурс «Краща студентська група» ХКТЕК


Перелік навчальних дисциплін, які вивчають студенти коледжу за спеціальностями


 

Комментарии запрещены.