Публічна інформація

Статут коледжу
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Ліцензія

Розпорядження про переоформлення ліцензії на освітню діяльність – повна загальна середня освіта
Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Cертифікати про акредитацію

07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування (Серія КП №21008873)
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Серія ПО №97)
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність(Серія ПО №512)
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології (Серія ПО №98)
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа (Серія ПО №99)
24 Сфера обслуговування 242 Туризм (Серія ПО №100)

Зразок документу про освіту (диплом фахового молодшого бакалавра)

Зразок

Положення

Правила внутрішнього трудового розпорядку
Положення про педагогічну раду
Положення про адміністративну раду
Положення про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти
Положення про вибіркові навчальні дисципліни здобувачів фахової передвищої освіти
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіт
Положення про кадрову службу
Положення про бібліотеку
Положення про денне відділення
Положення про дистанційну форму навчання
Положення про екзаменаційну комісію
Положення про внутрішній моніторинг якості підготовки фахівця
Положення про волонтерську діяльність у ХКТЕФК
Положення про відпрацювання пропущених занять студентами ХКТЕФК
Положення про індивідуальний графік навчання студентів ХКТЕФК

Положення про конкурс «Краща студентська група» ХКТЕФК


Перелік навчальних дисциплін, які вивчають студенти коледжу за спеціальностями


 

Комментарии запрещены.