Офіційні документи

Статут коледжу
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
ВИТЯГ  з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої школи (ВО №00808-080801)

Сертифікати про акредитацію

0305 Економіка та підприємництво 5.03050802 Оціночна діяльність (Серія НІ-І №2171991)
0305 Економіка та підприємництво 5.03050901 Бухгалтерський облік (Серія НІ-І №2171992)
0305 Економіка та підприємництво 5.03050801 Фінанси і кредит (Серія НІ-І №2178651)
0305 Економіка та підприємництво 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність (Серія НІ-І №2172636)
1401 Сфера обслуговування 5.14010102 Ресторанне обслуговування (Серія НІ-І №2181194)
0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції 5.05170101 Виробництво харчової продукції (Серія НІ-І №2156533)

Положення

Положення про організацію освітнього процесу
Положення про педагогічну раду
Положення про адміністративну раду
Положення про кадрову службу
Положення про бібліотеку
Положення про денне відділення
Положення про екзаменаційну комісію
Положення про внутрішній моніторинг якості підготовки фахівця
Положення про волонтерську діяльність у ХКТЕК
Положення про відпрацювання пропущених занять студентами ХКТЕК
Положення про індивідуальний графік навчання студентів ХКТЕК

Положення про конкурс «Краща студентська група» ХКТЕК

Перелік навчальних дисциплін, які вивчають студенти коледжу за спеціальностями

Комментарии запрещены.