Інформація для читачів

Режим роботи бібліотеки

Понеділок – п’ятниця

З 8.00-16.30

Бібліотека вчора–сьогодні–завтра

Коли вимовляється слово «бібліотека», в уяві постає звичний, ніби кадри документального фільму, образ: нескінченні ряди полиць із книжками, високі шафи, де виблискують тьмяною позолотою обкладинки енциклопедій, словників.

Так воно і є. Хоча історія коледжу починалася з 1917 року, але інформація про бібліотечні фонди збереглася з 1944 року. Тоді все починалося з 1780 примірників книжок. У 1963 році бібліотеку було розташовано на другому поверсі нової будівлі, яка складалася з читальної зали, абонементу та книгосховища. Це дозволяло з комфортом розташувати фонд бібліотеки, який швидко зростав, а також давало можливість швидко й якісно обслуговувати читачів. Але античного вигляду набула вона у 2009 році. Дизайном інтер’єру бібліотеки займалася турботлива господиня коледжу Катерина Петрівна Вініченко.

Зараз читальна зала бібліотеки відповідає всім європейським стандартам. Вона об’єднує в собі класичну читальну залу, електронну залу та абонемент. Книгосховище набуло також сучасного вигляду: відремонтована стеля, радують око нові книжкові полиці. Ступаючи на поріг сьогоднішньої бібліотеки, дійсно відчуваєш себе у «храмі науки». Переконає вас у цьому віртуальна подорож по коледжу! (посилання)

А якою Ви бачите нашу бібліотеку?! Надсилайте пропозиції на електронну адресу: bibxktek@gmail.com

Основні послуги бібліотеки

Бібліотека коледжу – це, насамперед інформаційний центр, де студент може знайти необхідну йому інформацію, використовуючи різні джерела: книги, періодичні видання, аудіо та відео матеріали.

Електронна читальна зала надає ще багато інших джерел інформації для тих, хто хоче знати більше – це глобальна мережа Інтернет, електронні навчальні методичні комплекс з усіх дисциплін, електронний каталог та доступ до інформаційних ресурсів Полтавського університету економіки і торгівлі.

Правила користування бібліотекою

 1. Загальні положення 

1.1. Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» із змінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000р., «Типовими правилами користування бібліотеками в Україні», – затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. № 319 і «Типовим правилами про користування бібліотекою вищого навчального закладу освіти», затвердженим Міністерством освіти України від 31 серпня 1998 року № 321.

1.2. Бібліотека коледжу є структурним підрозділом навчального закладу, який забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами, навчальний і виховний процеси.

1.3. Користуватись бібліотекою коледжу мають право працівники та студенти всіх форм навчання безоплатно. Платні послуги можуть надаватись додатково відповідно до чинного законодавства України.

1.4. Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

2. Права користувачів 

2.1. Користуватися бібліотекою мають право студенти, викладачі, співробітники коледжу незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, який має право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі абонемента і читального залу.

2.2. Користувачі бібліотеки мають право:

   • користуватись інформацією про склад бібліотечних фондів;
   • отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
   • отримувати в тимчасове користування документи із фонду бібліотеки.

2.3. Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшений до 5-15 днів.

   • Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі. Підручники і навчальні посібники для студентів видаються на один навчальний рік у відповідності до робочого навчального плану коледжу; для викладачів – за потребою.

2.4. Користувачі мають право виносити книги за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

  • Термін користування книгами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.5. Рідкісні та цінні документи, а також періодичні видання (газети) видаються для користування лише в читальному залі.

3. Обов’язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки користувачі пред’являють паспорт або документ, що його замінює; ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра.

 • У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

3.2. При відвідуванні бібліотеки студенти повинні мати студентський квиток.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість, інвентарний номер та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов‘язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий на абонементі або в читальному залі фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив книгу з фонду бібліотеки за домовленістю з бібліотекою – фондоутримувачем, повинен замінити її аналогічною книгою, визнаною рівноцінною, або відшкодувати її ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.7. Користувачі повинні дотримуватись тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити й розпивати алкогольні напої в бібліотеці заборонено.

3.8. Документи одержані з фондів бібліотеки користувач повинен повертати в установлений термін, а також після закінчення семестру чи навчального року. Користувачі, які не пройдуть перереєстрацію, не обслуговуються бібліотекою.

3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно з законодавством.

4. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

4.1. Бібліотека зобов’язана:

 • інформувати користувачів про види послуг, що їх надає бібліотека;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культурне обслуговування користувачів;
 • формувати в користувачів навички самостійної роботи з книгою;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам книг;
 • ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, інформаційних ресурсів та проведення заходів згідно плану;
 • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
 • звітувати перед користувачами бібліотеки.

 

 

 

Комментарии запрещены.