Гурток хімії «Таємниці перетворень»

Керівник гуртка — Дорошенко Надія Федорівна, викладач вищої категорії

Ообливо важливим в житті людини, на думку Надії Федорівни, є хімічні знання, якими повинна володіти кожна цивілізована людина. Без них неможлива екологічно грамотна поведінка в побуті, у природі, на виробництві.  Адже практично все життя людини, її здоров’я, настрій тісно пов’язані  з численними речовинами і хімічними процесами, що відбуваються навколо.

Програма гуртка «Таємниці перетворень»  складається з основ аналітичної, неорганічної та колоїдної хімії,  що дає змогу студентам поглибити теоретичні знання та практичні навички з хімії як навчального предмета, а також формує спеціальні навички поводження з речовинами,  дозволяє виконувати хімічні досліди з дотриманням правил техніки безпеки.

Мета і завдання:

  • розвивати і збагачувати власний досвід та уявлення студентів про навколишній світ і методи наукового пізнання природи;
  • розглядати та вивчати основні компоненти їжі, формувати в студентів елементарні навички визначення якості продуктів харчування;
  • навчити застосовувати набуті знання у практичній діяльності;
  • формувати відповідальне ставлення до власного здоров’я;
  • розвивати пізнавальні інтереси та творчі здібності;
  • підвищувати інформаційну та комунікативну компетентність студентів.

Засідання гуртка:  перша  п’ятниця кожного  місяця

з 14.40 до 15.40

Комментарии запрещены.