Циклова комісія гуманітарних дисциплін

Ми виховуємо та навчаємо не носія знань,
а людину, я
ка може жити в суспільстві
і 
приносити йому користь.
В. Сухомлинський

Значну роль у професійній підготовці спеціалістів у коледжі відіграють суспільно-гуманітарні та економічні дисципліни, в засвоєнні яких провідна роль належить викладачам історії України, всесвітньої історії, філософії, соціології, економічної теорії, політекономії, культурології, правознавства та екології,  об’єднаним у циклову комісію гуманітарних дисциплін.

Голова циклової комісії:
Неонета Ольга Володимирівна
викладач історії, викладач вищої категорії.

У цикловій комісії працюють  талановиті  та ініціативні  викладачі, які постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня, беруть участь у конференціях, обласних методичних об`єднаннях, професійних конкурсах тощо.

Напрямки роботи комісії:

  • реалізація інноваційних технологій на основі сучасної педагогічної науки;
  • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів освітньої діяльності;
  • робота з обдарованими студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості;
  • індивідуалізація освітньої діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
  • виховання загальнолюдських духовних цінностей і орієнтацій, сприйняття ідей гуманізму та демократизму;
  • формування висококваліфікованого фахівця з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, громадські свідомої особистості.

Під керівництвом викладачів циклової комісії студенти проводять науково-дослідницьку роботу, виступають на конференціях, беруть участь у виховних заходах у межах коледжу та поза ним.

Викладачі циклової комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації аудиторної і позааудиторної роботи зі студентами. Чітко сплановані та якісно підготовлені заходи допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності та зацікавленості студентів. Виховання студентів здійснюється у дусі патріотизму, толерантності, утвердженню ідеалів демократії, активної громадянської позиції.

Під час навчання застосовуються різноманітні форми і методи проведення занять.

Бінарне заняття з дисциплін  «Історія України» і «Основи філософських знань» на тему: «Григорій Сковорода – вічний мандрівник-мудрець».

Лекції-екскурсії

Харківський історичний музей

Науково-теоретична студентська конференція: «Патріотизм як невід`ємна складова у формуванні світогляду студентської молоді»

Правовий брейн-ринг

Відеопрезентація «Славетні жінки України»

Години-реквієм

«Голодомор – чорна сповідь моєї Батьківщини»

«Герої не вмирають»

Екопарк Фельдмана (Feldman Ecopark)

Робота циклової комісії багатогранна, але мета одна –
забезпечити суспільство освіченими, висококваліфікованими фахівцями.

 

Комментарии запрещены.