Циклова комісія економіки та інформаційних технологій

Економічна освіта –
це ключ до успіху  у  бізнесі!

 

 

 

Голова циклової комісії –
Бочарова Наталія Сергіївна
викладач вищої категорії

 

 

ЗНАЙОМСТВО  З ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ

Саме з навчання за економічними спеціальностями розпочав свою освітню діяльність коледж у далекому 1917 році. І сьогодні викладачі циклової комісії економіки та інформаційних технологій продовжують підготовку майбутніх фінансистів та  фахівців з обліку та оподаткування.

Ті, хто зупиняють свій вибір на економічному напрямі підготовки, обирають відповідальну роботу, яка вимагає глибоких професійних знань, навичок роботи зі спеціальними комп’ютерними програмами, уваги, схильності до логічного і аналітичного мислення, врівноваженості, зібраності, вміння бачити систему в цілому. Тому випускники, маючи за плечима професійні знання,  стають  висококваліфікованими фахівцями, які завжди затребувані. Без фахівців економічного напряму неможлива діяльність будь-якого підприємства чи організації.

 НАПРЯМКИ  РОБОТИ  ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

  • Організація освітнього процесу та методичне забезпечення дисциплін  в умовах інтеграції до загальноєвропейського освітнього простору.
  • Науково-дослідна діяльність.
  • Удосконалення інформатизації діяльності циклової комісії, інформаційних ресурсів і технології підготовки фахівців.
  • Підвищення якості процесу виховання студентської молоді, який базується на принципах гуманності, патріотизму, комунікативності та ведення здорового способу життя.
  • Профорієнтаційна робота циклової комісії.

Реалізація даних напрямків сприяє підготовці конкурентоспроможного випускника, який буде затребуваний на ринку праці.

Викладачі циклової комісії  чітко усвідомлюють свою відповідальність у справі модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців. І такий вид занять, як  заняття у практичному середовищі, допомагають студентам зробити перші кроки до подолання психологічного бар’єра  входження в трудовий колектив. Налагоджені ділові стосунки з провідними банками України — Укрсіббанк, Приватбак, ОТП банк, Ощадбанк та філією Національного банку України, з виробничими підприємствами – Харківський авіаційний завод, ПАТ Хлібзавод «Салтівський», ТОВ «Склолюкс».

Заняття на виробництві з дисципліни «Фінанси підприємства»

Заняття на виробництві у філії  Національного банку України

Фахівець не буде повністю реалізований в практичному житті без знань спеціальних комп’ютерних програм, які розширюють можливість вдалого працевлаштування. Викладачі прикладають максимум зусиль у засвоєнні студентами таких професійних програм як: М.Е.doc, 1C Бухгалтерія, Клієнт-банк і т.д. Студенти  проводять науково-дослідну роботу  та представляють її на рівні України, приймаючи участь у щорічній Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції серед кооперативних навчальних закладів «Інноваційні  процеси і їх вплив на  ефективність діяльності підприємства» і в «Наумовських читаннях», які проходять в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди, а також конференціях в коледжі, за підсумками технологічної практики студентів-фінансистів та майбутніх фахівців з обліку та оподаткування .

Конференція за підсумками технологічної практики фінансистів

Активні студенти і в участі в олімпіадах з інформатики та комп’ютерної техніки, з економіки та бухгалтерського обліку як в коледжі так і на рівні області, де завойовують призові місця і являються гордістю навчального закладу. Урізноманітнюють життя студентів професійні брейн-ринги, ток-шоу, семінари-тренінги, в проведенні яких застосовуються діалогічно-дискусійні технології за участю практичних працівників фінансових структур.

Зустріч з практичними працівниками ведучих підприємств Харкова

Страхування – запорука збереження вічних цінностей

Сьогодні страхування виступає невід’ємною складовою ринкової інфраструктури суспільства та головним атрибутом його економічної безпеки. За допомогою страхування виконується ряд завдань, серед яких головними є забезпечення страхового захисту суспільства та перерозподіл фінансових потоків з метою активізації інвестиційної діяльності.        
Наші випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» успішно працевлаштовуються у страхових компаніях і будують стрімку кар’єру у цій галузі. А перші свої кроки вони роблять у коледжі на практичних та семінарських заняттях з дисциплін: «Страхові послуги», «Економіка підприємства», «Фінанси», при проходженні різних видів практик та беручи участь у професійних конкурсах, наукових та практичних студентських конференціях під керівництвом викладачів циклової комісії економіки та інформаційних технологій.
Так, у конкурсі  з дисципліни «Страхові послуги» на тему: «Побудова ефективних каналів продажу страхових продуктів у регіоні для забезпечення ефективної роботи страхової компанії» наш коледж представила студентка ІІІ курсу групи Ф-318 Лілія Ганоченко.

У конкурсній роботі, виконаній  під керівництвом викладача Моренко Олени Юріївни, студентка охарактеризувала страховий ринок Харківської області, проаналізувала діючі у регіоні канали продажу страхових продуктів, розкрила сильні та слабкі сторони працюючих у нашому регіоні страхових компаній.

За підсумками конкурсу робота Лілії та Олени Юріївни зайняла перше місце та була нагороджена Дипломом І ступеня. 

 

 

Якщо у вас є в житті мета і ви не знаєте як її реалізувати, але маєте задатки творчої, креативно мислячої, націленої на фінансову забезпеченість особистості, циклова комісія економіки та інформаційних технологій
Харківського кооперативного торгово-економічного фахового коледжу
ЧЕКАЄ НА ВАС!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии запрещены.