Відділення підприємництва та туризму

Завідувач відділення – Овечкіна Лариса Віталіївна, викладач вищої категорії, викладач-методист, переможниця Всеукраїнського конкурсу серед кооперативних вищих навчальних закладів України  «Викладач року» 2008 р.

Спеціальності

071 Облік і оподаткування

Кваліфікація молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Кваліфікація молодший спеціаліст з фінансів і кредиту

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціалізація Товарознавство в митній справі

Кваліфікація 3419 товарознавець

242 Туризм

Кваліфікація 3414 фахівець з туристичного обслуговування

По закінченню навчання студенти отримують документи державного зразка:

  • атестат про повну загальну середню освіту
  • свідоцтво про отримання професії продавця, оператора комп’ютерного набору, агента з організації туризму (відповідно до спеціальності)
  • диплом молодшого спеціаліста

Майбутнє в руках професіоналів

Відділення підприємництва та туризму є організаційним та навчальним структурним підрозділом коледжу. На відділенні здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на основі базової та повної загальної середньої освіти.

Навчальний процес включає лекційні, практичні, семінарські заняття, групові та індивідуальні консультації, навчальну та виробничу практики, самостійну роботу студентів. Невід’ємною складовою навчання також є контроль знань студентів (поточний, підсумковий – семестровий, державна атестація).

Традиційні форми і методи проведення занять успішно поєднуються з інтерактивними (інтерактивні лекції, «кейс-стаді», ділові ігри, дискусії), що забезпечує високий рівень знань студентів, розвиток їх професійних та комунікативних компетентностей.

Вивчаючи сучасні інформаційні системи і технології в митній справі, бухгалтерському обліку, фінансово-кредитних установах та в туристичній індустрії, студенти працюють із програмним забезпеченням:

MS Office Pro 2016, 1С Підприємство 8.1, Клієнт-банк, M.E. Doc, комплект програм «Парус», Оверія-Туризм.

Перші кроки майбутніх фахівців з туристичного обслуговування в освоєнні обраної спеціальності

Викладання дисциплін фундаментальної, професійної та практичної підготовки забезпечує колектив досвідчених педагогів, серед яких кандидати наук, викладачі вищої категорії, викладачі-методисти. Завдяки їхній натхненній праці та високому професіоналізму наші студенти отримують якісну теоретичну підготовку, важливі практичні навички та вміння зі спеціальності.

                     Вивчення банківської справи                            Студенти знайомляться зі структурою
                                                                                                            державної митної служби України
                                                                                                                на практичних заняттях
                                                                                     

Педагоги виступають організаторами, координаторами не лише освітньої діяльності, а й наукової роботи студентів, професійно-орієнтованих заходів. Майбутні товарознавці, спеціалісти з бухгалтерського обліку та фінансів, фахівці з туристичного обслуговування – постійні учасники студентських науково-практичних конференцій, семінарів-тренінгів, змагань інтелектуалів, професійних брейн-рингів, КВК та ін.

Гордістю відділення є наші випускники, які продовжують навчання у Полтавському університеті економіки і торгівлі та інших закладах вищої освіти України та Європи.

Бути студентом відділення підприємництва та туризму – престижно, цікаво і перспективно

 

Комментарии запрещены.